วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

หมอนอิงโรงแรม ปลอกหมอน ไส้หมอน

หมอนอิงโรงแรม แบ่งแยกได้หลายแบบดังนี้
          1.แบ่งตามขนาดที่นิยมใช้กันทั่วไป เช่น แบบรูปทรงเท่ากันทุกด้าน 14"x14", 16"x16", 18"x18" หรือหมอนอิงเล็กที่ใช้ตกแต่งเสริมแบบทรงยาว 12"x20", 12"x18", 16"x20"
          2.แบ่งตามรูปแบบของหรือลักษณะของชิ้นงาน เช่น แบบปีก(เสริมปิกด้านข้าง), แบบดึงดุม(ดึงตรงกลางให้ยุบตัวลง), แบบกุ้นรอบตัว  
          3.แบ่งตามงตามสไตล์การตกแต่ง เช่น แบบสไตล์วินเทจ, สไตล์ยุโรป, สไตล์ไทยๆ เป็นต้น    แต่จะแยกให้เป็นหมวดหมู่ไหน แบบไหน ไม่สำคัญเท่าเมื่อนำไปตกแต่งส่วนต่างๆ ของห้องหรือสถานที่นั้นๆแล้วจะต้องช่วยส่งเสริมให้สถานที่นั้นดูดี มีสไตล์ขึ้นกว่าเก้า ไม่มองดูเกะกะ รกหูรกตาไป             นอกจากรูปแบบที่กล่าวมาแล้ว สีสันหรือโทนสีของหมอนอิงที่นำไปใช้ก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  การจะหยิบหมอนอิงซักใบไปวางตกแต่งจะต้องให้เข้าได้กับสถานนั้นๆด้วย

หมอนอิงลายหลุยส์

หมอนอิงผ้าไหมนอก

แบบต่อขอบเล่นสี(ทูโทน)

แบบต่อขอบเล่นสี(ผ้าพิมพ์ลาย)


ไส้หมอนอิง

หมอนหนุน,ไส้หมอนหนุน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น