วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

งานสกรีนโลโก้ ติดผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้


ทางบริษัทมีบริการ สกรีนโลโก้ ให้กับลูกค้าที่ต้องการสกรีนโลโก้ของหน่วยงานตนเอง ลงบนชิ้นงานที่สั่งผลิต เช่น ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ หรือชิ้นงานอื่นๆ